سفارش تبلیغ
صبا ویژن
طهور
شنبه 88 شهریور 14

غمگین مباش: زیرا غم نسبت به گذشته بی قراری و نسبت به آینده ترسان و امروزت را بر باد می کند.
غمگین مباش: زیرا غم قلب را تنگ، چهره را گرفته و روح را خسته می کند، و آرزو بوسیله آن متلاشی می شود.
غمگین مباش: زیرا غم نه گمشده ای را بر می گرداند و نه مرده ای را زنده می کند، نه تقدیر را تغییر می دهد و نه سودی عایدت می گردد.
غمگین مباش: اگر تو تنگدستی دیگری بخاطر وامی در بازداشت است، اگر تو وسیله نقلیه ای نداری دیگری پاهایش را از دست داده، اگر تو از دردها شکایت داری دیگران بر تابوتهای سفید خوابیده اند،  اگر تو یک فرزند از دست داده ای دیگری فرزندانی را در یک حادثه از دست داده است.
غمگین مباش: اگر گناه کرده ای توبه کن، اگر بد کرده ای استغفار کن، اگر اشتباه کرده ای اصلاحش کن، زیرا رحمت بی پایان است و دروازه باز و توبه پذیرفته شده.
غمگین مباش: مگر نمی بینی ابرهای سیاه چگونه پراکنده و شب دیجور چگونه روشن و طوفان سهمگین چگونه آرام می شود؟ پس سختیهایت به نرمی و زندگیت به صفا و آینده ات بسوی نعمتها رهسپارند، ان شاء الله.
غمگین مباش: از انتقادهای اهل باطل و کینه توزان، زیرا در قبال صبرت بر نقدها و کینه هایشان پاداش می یابی و بدان که نقدشان ارزشش را بالا می برد.
غمگین مباش: زیرا بیماری برطرف می شود، مصیبت زده بهبود می یابد، گناه آمرزیده می شود، دین پرداخته می شود، زندانی رها می شود، گم شده بر می گردد، گنهکار توبه می کند و مستمند توانمند می شود.
غمگین مباش: هرگاه از چاره جویی باز مانی و راهها را بسته یابی، آرزوها پایان یابند و ریسمانها کنده شوند، پس ندا در ده و بگو:
یا الله «و لا حول و لا قوة الا بالله».
و هرگاه زمین با وسعتی که دارد بر تو تنگ آید، و نفس تو نیز بر تو تنگ آید، پس آواز ده و بگو:
یا الله «حسبنا الله و نعم الوکیل».
و هنگامی که مصیبت واقع شود، و نگون بختی سر بر آرد و بحران سهمگین گردد پس ندا سر داده بگو:
یا الله «لا حول و لا قوة الا بالله».
و هرگاه تمامی دروازه های فرا رویت بسته گردند پس ندا در داده بگو:
یا الله«حسبنا الله و نعم الوکیل».

 

پروردگارا، بر چشمهای بیدار خواب آرام و بر نفسهای بی قرار سکون و اطمینان بیاور و هر دو را به پیروزی نزدیک برسان.
پروردگارا، کوردلی مان را به سوی نورت، گمراهیمان را به صراط مستقیم، راه گم کردگیمان را بسوی هدایتت رهنمون گردان، الهی غم را از فکرمان، اندوه را از چهره مان و اضطراب را از قلوبمان بردار. پروردگارا به تو پناه می آوریم از هر ترسی مگر ترس از خودت، از هر توکل مگر توکل بر ذاتت و از هر سوال مگر از بارگاهتو از هر استمداد مگر از درگاهت، تویی چاره جوی ما، ای بهترین یاور و مددکار.... آمین!