سفارش تبلیغ
صبا ویژن
طهور
چهارشنبه 86 شهریور 21

چه دلم گرفته امشب..... رمضان می آید..... می آید! (شادباش بر این جهان).... چه دلم پر غمه امشب!.... نمیدونم چرا باید دلتنگ باشم؟ در حالی که یه سفره داره گستره میشه به پهنای آسمون..... خدایا! تا ساعاتی دیگر بر این سرزمین حلول میکنه و من نمی دونم به چه خوانی دعوت شدم.... دلم می خواد خودت بهم بگی چطوری؟.... چطوری ؟با چه دلی و با چه دیدی بهره مند شم؟..... خودت بهم بگی چی باید کنم تا صیام بر روحم جاری بشه..... منتظرم!

امشب دری به خلوت میخانه بازکن.....بیدل به سوی قبله مستی نماز کن

بنشین شبی به میکده با بیدلان مست.....از زاهدان رنگ و ریا احتراز کن

بوی خمار می شنوم از نیاز تو .....خود را به بوی می ز جهان بی نیاز کن

فصل تلاوت صحف مستی است و عشق.....یک سوره می بخوان وسپس در فراز کن

مستی طلب به لیله قدری که امشب است.....بنشین به کوی میکده راز ونیاز کن

لب بسته ای به روزه اگر این زمان بیا.....یک جرعه می بنوش و به می روزه باز کن

گر همچو عارفان تو خمار ولایتی.....دستی به سوی ساقی کوثر دراز کن